Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Anifeiliaid Anwes i'r Cae

Mae alpacod yn ardderchog fel anifeiliaid anwes y cae. Maen nhw'n llai o waith na cheffylau, yn fwy diddorol na defaid, ac yn hwylus bod yn eu cwmni nhw oherwydd eu natur deallus a chwilfrydig. Hefyd maen nhw'n cynhyrchu gwrtaith mewn tyrrau weddol taclus ar gyfer yr ardd ac yn gwneud job da o gadw'r gwair i lawr.

Defnyddir alpacod yn aml i ddilyn ceffylau er mwyn tacluso'r padog.

Adfeirch sydd yn dod yn anifeiliaid anwes gan amla, gan bod nhw'n gymharol rhad eu prynu. I weld y rhestr presennol, cysylltwch!