Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Ar Werth - Alpacod BenywaiddWinterhead Beverley Pippin

Mae gan Beverley Pippin gydffurfiad ardderchog, natur ddymunol a chnu hyfryd, lliw hufen golau (light fawn). Mae hi wedi tyfu yn gryf ac yn hyderus i fod yn oedolyn ac yn fam, wedi dod â'i chria cyntaf (Nefi Irma) heb drafferth yn 2016.

Mae pris Beverley yn cynnwys cymharu efo un o'n stydiau ni os bydd angen.

Dyddiad Geni 7 Awst 2013
Lliw Fawn Soled
Rhyw B
Pris £3,500 (Dim VAT)Winterhead Katya

Mae disgwyl i Katya fod yn barod ar gyfer ei chymharu cyntaf eleni, tua mis Mai, ac mae ei phris yn cynnwys chymharu naill ai efo Winterhead Adric neu efo Nero Black Ice.

Mae Katya yn un sy'n anarferol o ymlaciol efo pobl achos bod angen ei bwydo gan botel yn ifanc. Fowberry Morgan ydi ei thad hi.

Dyddiad Geni 28-Gorffenaf-2013
Lliw Gwyn Soled
Rhyw B
Pris £1,500 (Dim VAT)