Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Alpacod Ar Werth - Myllt (Hogia nid i'w bridio)

Os mai anifail fflîs neu anwes bydd ffawd alpaca gwrywaidd, yna argymhellir yn gryf iddo gael ei sbaddu, penderfyniad sy'n cael ei wneud fel arfer pan fydd o tua 18mis oed, a safon ei gnu yn glir.

Winterhead Benton

Tedi ar gerdded ydi Benton pan bydd ei gnu yn llawn, yn enwedig pan ddaw at y clustiau. Mae pedigri trawiadol ganddo fel mab i Snowmass Nova's Knight. Wedi tyfu yn dda i fod yn oedolyn ifanc â natur boneddigaidd. Bydd artistiaid ffeibr yn dwli ar ei gnu hynod dwys, brown cyfoethog sy'n tyfu yn arbennig o hir.

Dyddiad geni 27-Mai-2012
Lliw Brown tywyll soled
Rhyw Wether (molltyn)
Prîs £600 (Dim VAT)

Winterhead Jasper

Fel molltyn-oedolyn, buasai Jasper yn gwneud yn anifail cywaith delfrydol. Bosib iawn fod o'n warchodwr diadell da hefyd.

Roed ei gnu yn dda iawn pan yn iau, gan adlewyrchu statws siampiwn byd-eang ei dad. Daeth o fewn trwch blewyn o fod yn styd ei hun, ond ymunodd "bois y ffeibr" yn ei le. EP Cambridge Toffee Crunch ydi ei fam, Silverstream Czar of Anzac ei dad.

Dyddiad Geni 26-Gorff.-2010
Lliw Gwyn
Rhyw Molltyn (neutered male)
Prîs £450 (Dim VAT)

Winterhead Lethbridge

Wedi cael ei enwi ar ôl Brigadier Lethbridge-Stewart (o'r hen Dr Who) mae gan Lethbridge gydffurfiad ardderchog, ffrâm soled a chnu ffein, hyfryd, lliw "light fawn". Mae ei natur a phersonaliaeth hyderus, arweinydd naturiol, yn awgrymu y buasai'n warchodwr diadell effeithlon.

Classical Mile End Paris ydi ei dad o, a Winterhead Sherbet Fizz (gwyn, soled) ei fam.

Dyddiad geni 14-Awst-2012
Lliw Light Fawn soled
Rhyw Molltyn (neutered male)
Prîs £600 (Dim VAT)

Winterhead McCrimmon

Bydd cnu meddal, brown-canolog McCrimmon yn sicr o fod o ddiddordeb i rywun sy'n nyddu â llaw. Mae ei dad Van Diemen Qjori of Patou yn adnabyddus fel siampiwn byd-eang o Awstralia tra bod ei fam, EP Cambridge Toffee Crunch yn un o fambenaethion ein buches.

Dyddiad geni 7-Awst-2012
Lliwur Brown-canolog, soled
Rhyw Molltyn (neutered male)
Prîs £600 (Dim VAT)