Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Alpacod i'w bridio

Pedigri penodol i gydfynd â'ch stoc presennol neu dda bo o safon uchel fel sylfaen cadarn ar fuches newydd, mae croeso mawr i chi drefni ymweliad a dod i weld y safon sydd gynnon ni.

Dyma rai o'r stydiau adnabyddus a gyfrannodd yn genetig at ein buches graidd:

Ac wrth gwrs, ein stydiau ein hunain: "Fowberry Morgan a Nero Black Ice!