Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Alpacod ar gyfer Crefftwyr

I'r artist ffeibr neu grefftwr(aig), mae bob tro rhywbeth arbennig am weithio gyda cnuoedd oddi wrth eich anifeiliaid eich hun. Byddwch yn dod i nabod rhinweddau bob rhan o'r cnu oddi ar bob alpaca, gan wneud eich dewisiadau personol am sut i'w drin.

Bydd buches fach o dri alpaca (y minimwm i'r alpacod deimlo'n saff) yn caniatau amrywiaeth o liwiau, yn enwedig os basai rhai yn aml-liw.

Myllt (wethers) sydd fel arfer y dewis gorau yn y defnydd hwn, achos na chaiff eu cnuoedd eu heffeithio gan feichiogrwydd na magu cria. Hefyd bydd cost molltyn tua degfed ran cost alpaca benywaidd. Fel arfer bydd gynnom ychydig o fyllt ar gael ar brisiau cystadleuol. Gweler y rhestr ar ein tudalen werthiant.

Does dim syndod bod alpacod yn boblogaidd iawn ymysg pobl sy'n nyddu, ond petasai'n well gynnoch chi wehyddu neu gwau, mae llwyth o felinau fach yn y DU sy'n gallu trin maint bach o gnu ar y tro, gan gynhyrchu gwlân yn union fel dach chi ei isio.