Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Y Gwarchodlu Diadell

Anifail y fuches ydi'r alpaca, a bydd yr aelodau cryfa bob tro yn gweithio er mwyn amddiffyn y rhai gwanach (yn enwedig yr rhai beichiog a'r babanod (cria) rhag unrhyw fygythiad.

Gall alpaca wedi'i gadw ymysg defaid ddechrau eu hysyried nhw fel ei fuches (ddiadell) ei hun: os felly, mi fydd o'n trio gyrru unrhyw ysglyfaethwr i ffwrdd. Nid pob alpaca sy'n gwneud gwarchodwr da ond gwyddom am achosion llu lle mae ffermwyr a thyddynwyr wedi llwyddo i lleihau eu colledion yn sylweddol.

Bob hyn a hyn y bydd dau alpaca sydd yn gweithio efo ei gilydd yn cornelu llwynog, gan ei ladd, ond gan fwya bydd presenoldeb yr alpacod dim ond yn peri i'r llwynog chwilio yn rhywle arall am ei bryd o fwyd. Fel arfer, pâr o adfeirch ifanc di-ildio sy'n gorau fel gwarchodlu.

Peth cymharol newydd i ni ydi detholiad y gwarchodlu er bod ni'n nabod ein anifeiliaid ein hunain yn dda ac yn awyddus i helpu unrhyw ffermwr sydd â diddordeb, yn enwedig ar gyfer adeg yr wyna. Mae adfeirch ar gael :

Erthyglau