Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


Gwlân DK

Unwaith y flwyddyn y cneifir ein halpacod ni, yn ystod yr Haf. Ar ôl i'r cnuoedd gael eu sortio'n ofalus, maent yn cael eu hanfon at felin sy'n arbenigo mewn nyddu alpaca. Mae ein gwlân DK ar gael yma ac yn siop Knit One ar Sgwâr Eldon, Dolgellau.

Mae'r tri lliw - brown, du ac hufen - i gyd yn hollnaturiol, heb eu lliwio, felly mi fydd yr union lliw yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn wrth i gyfansoddiad y fuches newid. Os bydd mwy o alpacod ffawn yn cael eu geni ryw flwyddyn na'r arfer, er enghraifft, yna efallai bydd y "hufen" ryw fwmryn yn fwy tywyll y flwyddyn wedyn. Rydym yn mwynhau'r amrywiaeth naturiol hon ac yn edrych ymlaen at weld beth fydd yr alpacod yn ei gynhyrchu bob tro, ond petasech chi'n gweithio ar brosiect mawr, awgrymir yn gryf i chi archebu digon ar y dechrau. Mi ddaw pelau o un lliw wedi'u harchebu yn yr un archeb o'r un un sypyn.

Cyfansoddiad: alpaca 100%, tua 50g. Worsted Double-Knitting Weight. Hyd: tua 110m (119yards). I'w golchi gan law, i'w gwau fel DK.

£8.50 y bêl 50g.

Os dach chi am archebu ganddom ni mae yna leiafswm archeb sy'n 3 phêl ac mae'r pris yn cynnwys y cost postio. Medrwn siec neu PayPal ond mae'n well i chi ffonio neu e-bostio i ddechrau. Cofiwch bod y pelau DK ar gael hefyd yn siop Knit One ar y sgwâr, yn Nolgellau!