Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


*** Gwasanaethau Styd - Cynnig Arbennig ar gyfer 2017 ***

Nero Black Ice

Daeth Ice atom o fuches Nero Black yn Northumberland. Yr adnabyddus Warramunga Miguel ydi ei dad ac mae'n ddu triw i gyd. Mae Ice hefyd yn siampiwn o sîn y sioeau, fel y gwelir yma:

YearShowClassPosn
2011/05NorthumberlandHuacaya Junior Male - Black1st
2012 Futurity Huacaya Intermediate Male - Bl 3rd
2013 Yorkshire Alpaca Group Show Huacaya Adult Male - Black 1st
2013 Yorkshire Alpaca Group Show Huacaya Champion Black Male CHAMPION
2013 Westmorland County Show Huacaya Adult Male - Black 1st
2014 N W A G Alpaca Championship Huacaya Adult Male - Black 1st
2014 N W A G Alpaca Championship Huacaya Champion Black Male Reserve Champion
2014 Spring Alpaca Fiesta - H O Eng Huacaya Adult Male - Black 2nd
2014 Northumberland Huacaya Adult Male - Black 1st

Gan fod Ice yn gymharol newydd i NefiPaca, mae ei epilion hyd yn hyn yn dal yn ifanc ond rydym wrth ein boddau efo nhw. Dyma rai ohonynt!

CYNNIG ARBENNIG - Cypladau Teithiol 2017

Mae Morgan ac Ice eu dau ar gael ar gyfer cymharu allanol yn 2017. Gadewch i ni ddod atoch chi! Derbynir ceisiadau ledled Gogledd Cymru a'r Canolbarth, ynghyd â hanner gorllewin Swydd Amwythig. Does dim costau teithio i'w hychwanegu gyda isafswm o ddau wasanaeth, a ellir eu darparu gan un styd neu'r dau. (Mae uchafswm o ddau wasanaeth y styd mewn un ymweliad.)

Nifer o ferchedPrisTeithio
1£60050c/milltir
2£1200AM DDIM
3£1500AM DDIM
4£2000AM DDIM

Mae cyplad teithiol yn cynnwys o leia dau ymweliad ganlynol yn ôl y galw: ymhen 7 diwrnod er mwyn cadarnhau ofwliad (ovulation) ac wedyn ymhen 7 diwrnod arall er mwyn cadarnhau bod beichiogiad yn debygol, efo ail-gymharu os bydd yr angen. Ni fydd cais ar ôl y trydydd heb gyngor eich milfeddyg. Cynnigwn "live birth guarantee": ni fydd disgwyl i chi dalu cyn i'r beichiogiad gael ei gadarnhau (trwy modd i'w cytuno arno). Hefyd os na fydd cria byw o ganlyniad o feichiogiad wedi'i gadarnhau, cynnigir cymharu arall fel amnewidiad.

** Gwerthfawrogir eich archebion cynnar gan fod angen cynllunio amserlen y stydiau ar gyfer y flwyddyn. ***