Cymraeg
English

nefipaca  

Alpacod o ansawdd, gwlân nefolaidd

01341 450762, post@nefipaca.cymru


main pic


*** Gwasanaethau Styd - Cynnig Arbennig ar gyfer 2017 ***

Fowberry Morgan

Mi gipiodd Morgan "Reserve Champion Beige Male" yn genedlaethol yn y British Alpaca Futurity yn 2012 mewn cystadleuaeth frwd, wedi iddo gael llwyth o wobrau eraill mewn sioeau rhanbarthol yn y blynyddoedd ynghynt:

BlwyddynSioeDosbarthCanlyniad
2009/05National ShowHuacaya Junior Male - Fawn2nd
2009/05NorthumberlandHuacaya Junior Male - Fawn2nd
2009/05NorthumberlandHuacaya - Male Junior ChampionReserve Champion
2011/10Yorkshire
Alpaca Group Show
Huacaya Adult Male Beige1st
2011/10Yorkshire
Alpaca Group Show
Huacaya Best Beige MaleReserve Champion
2012/03FuturityHuacaya Adult Male Beige1st
2012/03FuturityHuacaya Champion Beige MaleReserve Champion

Mae'n fab i'r chwedlonol Top Account of Fowberry ac wedi etifeddu dwysedd a choethder trawiadol. Un o'r pethau a'n denodd at y boi hwn fel styd i'n buches, tu hwnt i safon ei gnu (flîs) oedd maint y cnu! Mae Morgan yn tyfu staplau hir iawn a strwythur a llewyrch sy'n parhau i lawr ei goesau, i fyny i'w "topknot" ac ar hyd ei gynffon.

Mae prawf unrhyw styd i'w weld yn ei epilion ac mae gan Morgan sawl un yma i chi weld eu safon.

O ran lliw, pleser ydi adrodd ei fod yn cadw at liw y fam fel arfer, lle bo hi'n wahanol iddo fo, felly mae'n bosib i fridiwyr sydd am arbenigo mewn lliwiau gynyddu niferoedd y rhai brown a ffawn mewn buches wrth wella'r safon petasai hynna yn nod.

CYNNIG ARBENNIG - Cypladau Teithiol 2017

Mae Morgan ac Ice eu dau ar gael ar gyfer cymharu allanol yn 2017. Gadewch i ni ddod atoch chi! Derbynir ceisiadau ledled Gogledd Cymru a'r Canolbarth, ynghyd â hanner gorllewin Swydd Amwythig. Does dim costau teithio i'w hychwanegu gyda isafswm o ddau wasanaeth, a ellir eu darparu gan un styd neu'r dau. (Mae uchafswm o ddau wasanaeth y styd mewn un ymweliad.)

Nifer o ferchedPrisTeithio
1£60050c/milltir
2£1200AM DDIM
3£1500AM DDIM
4£2000AM DDIM

Mae cyplad teithiol yn cynnwys o leia dau ymweliad ganlynol yn ôl y galw: ymhen 7 diwrnod er mwyn cadarnhau ofwliad (ovulation) ac wedyn ymhen 7 diwrnod arall er mwyn cadarnhau bod beichiogiad yn debygol, efo ail-gymharu os bydd yr angen. Ni fydd cais ar ôl y trydydd heb gyngor eich milfeddyg. Cynnigwn "live birth guarantee": ni fydd disgwyl i chi dalu cyn i'r beichiogiad gael ei gadarnhau (trwy modd i'w cytuno arno). Hefyd os na fydd cria byw o ganlyniad o feichiogiad wedi'i gadarnhau, cynnigir cymharu arall fel amnewidiad.

** Gwerthfawrogir eich archebion cynnar gan fod angen cynllunio amserlen y stydiau ar gyfer y flwyddyn. ***